Dokument

Broschyr
2012 III – Region Skåne

Information till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern om de vanligaste infektionssjukdomarna som kan drabba barnet samt när barnet kan vara på förskolan eller bör vara hemma.

Broschyr
2021

Information om verksamhetens plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 

Blankett
2021

Blankett för klagomål/förbättringsförslag för verksamheten Pandan.