Verksamheten

En verksamhet med

FAMILJÄR
& SAMSPELANDE
ATMOSFÄR

På Pandan har vi en liten åldersblandad barngrupp (1-6år). Varje dag jobbar vi däremot en stund uppdelade i två grupper (Den ena gruppen kallar sig Barnhjältar och den andra Sagohjältar). Genom att dela in barnen i mindre grupper kan vi utmana och arbeta med barnen utifrån deras tidigare erfarenheter, kunskaper, behov och intressen.

På vår förskola vill vi erbjuda barnen en verksamhet som upplevs rolig och lustfylld av barnen, vi vill därtill att föräldrarna ska känna att barnen vistas i en trygg miljö. Vår pedagogiska verksamhet utgår självklart från Läroplanen för förskolan (LPFÖ18).

Det man först märker hos oss är en välkomnande och positiv atmosfär där barnen får leka och upptäcka ostört i sin egen takt med de aktiviteter som barnet själv väljer.

Eftersom vi är en liten barngrupp med hög personaltäthet har vi verkligen möjligheten att vara närvarande och stöttande pedagoger som ser till varje enskilt barns bästa i olika situationer.

LÄRMILJÖN

Lärmiljöerna är föränderliga

På Pandan strävar vi efter att ha föränderliga lärmiljöer. Miljön anpassas efter barngruppens intresse och förutsättningar. Vi möblerar och skapar rum i rummen för att barnen ska få många och inspirerande platser att leka på. 

Den fria leken får stort utrymme hos oss, precis som det står i läroplanen ska barnen få tid, rum och ro att leka (LPFÖ18).

Materialet är tillgängligt för barnen och ger dem möjlighet att själva välja vad de vill utforska.

Närvarande pedagoer

Vi pedagoger är närvarande och in-lyssnande för att fånga upp barnen där de befinner sig och stötta dem i deras utveckling.

TYRA

Tyra är en app där varje barn har en portfolio med bilder och berättande.
Man får en insyn i barnens vardag och utveckling på förskolan.
Schema, sjukanmälan, information och kommunikation sker också här.

Gå vidare till Skolverkets hemsida Klicka här