Föräldrarengagemang

Förälder i föräldrakooperativ

Vi som har våra barn på förskolan har en unik möjlighet att få insyn i och vara delaktiga i förskolans verksamhet, men det kräver också ett stort engagemang av oss alla.

Det kooperativa skapar stora möjligheter att påverka och samverka. Relationerna i kooperativet är värdefulla, föräldrars och pedagogers åsikter tillvaratas och bidrar till att utveckla verksamheten.

Att samarbeta skapar fin stämning. Det är med både tårar och skratt som kooperativet drivs och detta gör också att medlemmarna känner varandra. 

Det finns en stor förståelse bland personalen för den enskilde familjens behov och situation vilket för föräldrarna är en stor trygghet. Familjerna kan också stötta varandra vid behov även utanför förskolan eller bara träffas för att ha roligt.

Föräldrarna har inget arbete i barngrupp, det pedagogiska står den kompetenta personalgruppen för. Lunchen kommer från ett cateringföretag och städningen av lokalerna görs av anställd lokalvårdare.

Förskolans styrelse utgörs av föräldrar och har ett tätt samarbete med personal och rektor, vilket ger föräldragruppen som helhet stor möjlighet till inflytande.

Vi har gemensamma fixardagar då vi hjälps åt med sådant som behöver göras. Vanligtvis brukar dessa fixardagar även innehålla god fika och vara trevliga dagar att umgås på. 

Under sin tid som förälder på förskolan sitter de flesta i styrelsen under en period.

Föräldrauppdrag

Alla föräldrar har ett eget eller delat ansvarsområde. I dagsläget handlar det om:

  • vaktmästeri
  • trädgård
  • städ
  • IT/fest
  • styrelsearbete

Pandan drivs som en ekonomisk förening som återinvensterar all vinst i verksamheten: för och till BARNEN! Varje år har föreningen årsmöte med redovisning för medlemmarna bokslut och verksamhetsberättelser samt val av styrelse. 

Under sin tid som förälder på förskolan sitter de flesta i styrelsen under en period.

Styrelseposterna är:

  • ordförande
  • kassör
  • personalansvarig
  • sekreterare
  • kö-ansvarig