Kontakt

Kontakta oss

Frågor om Pandans organisation:

Rektor, Livia Berne:

Adress:

Intresseanmälan

Föräldrakooperativet Pandan för, har ett personregister över inskrivna barn. Registret sköts med största omsorg och i enlighet med GDPR. Ni, i egenskap av vårdnadshavare, godkänner att barnets personuppgifter registerförs när Ni skickar in denna intresseanmälan.

ordfarandeMail